Stapvoets door Afrika
Drive Against Malaria

Malaria

Malaria is een ernstige, vaak dodelijke infectieziekte. Over de hele wereld krijgen per jaar ongeveer 500 miljoen volwassenen en kinderen malaria en zijn er 2 miljoen sterfgevallen. Bij veel artsen bestaat de indruk dat in het algemeen het aantal malariagevallen toeneemt, de symptomen ernstiger zijn en de ziekte vaker dodelijk afloopt dan in voorgaande jaren.

Malaria komt voornamelijk voor in de tropen en subtropen.

In Afrika komt Malaria Tropica het meest voor, in West Afrika komt tevens Malaria Tertiana voor, net als in Midden Amerika, delen van Zuid Amerika en het Midden Oosten. In Zuidoost AziŽ en het amazonegebied komt zowel Malaria Tropica als Malaria Tertiana voor. Malaria Quartana komt in alle malariagebieden voor, echter weinig frequent.
Malaria gebieden in de wereld
In Europa komen op dit moment malaria-infecties alleen voor als een import-ziekte.

Helaas rukt malaria op. Het opwarmen van de aarde, het ontbossen, slechte leefomstandigheden, armoede, ondervoeding en nog veel meer zorgen ervoor dat malaria inmiddels voorkomt in gebieden waar het geheel verdreven was of waar het nog nooit voorgekomen is. Daarnaast blijkt de malariamug extreem resistent wat het gebruik van medicijnen als preventie (naast onbetaalbaar) tot compleet onzinnig reduceert. De mug blijkt tevens is staat zich in rap tempo verder te ontwikkelen tot een mug die ook boven de 1.000 meter kan leven en voortplanten en dat maakt weer dat nieuwe gebieden, risico-gebied kunnen worden.

Elke dag sterven er nog steeds 3.000 tot 4.000 kinderen onder de 5 jaar aan malaria Elke dag sterven er nog steeds 3.000 tot 4.000 kinderen onder de 5 jaar aan malaria. Zeker 20% van de wereldbevolking (waarvan 90% in Afrika!) is geÔnfecteerd met deze oude bekende en zeer dodelijke ziekte en elk jaar komen daar zo'n 500 miljoen nieuwe malaria infecties bij, met name onder kinderen en zwangere vrouwen. Dit maakt dat malaria nog steeds een van de meest levensbedreigende infectieziekten ter wereld is (naast Aids en TBC) en is ook niet voor niets een van de 8 millennium doelstellingen van de VN: verspreiding van malaria bestrijden.


Transparent World Foundation (TWF)

Wat doet TWF en waar staan zij voor?
De Engelsman David Robertson en de Nederlandse Julia Samuel zijn sinds 1999 het gevecht aangegaan met de campagne "Drive Against Malaria" van de stichting TWF om de verspreiding van malaria in het Afrikaanse continent een halt toe te roepen. De Engelsman David Robertson en de Nederlandse Julia Samuel Zij geven geÔmpregneerde netten aan arme gezinnen, ziekenhuizen en weeshuizen. Een net is de beste bescherming tegen malaria, omdat de anopheles (malariamug) aanvalt tussen 10 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends. Ook geven zij medicijnen aan ziekenhuizen en weeshuizen om malaria te genezen. Het weggeven van malaria profilaxen is levensgevaarlijk, vanwege de toenemende resistentie van de anopheles!!

Wat betekent dit voor onze reis?
Tijdens onze reis zullen wij zeven van de negen maanden het risico lopen op malaria. Gelukkig zijn wij in de gelegenheid om een muskietennet aan te schaffen, wij kunnen ons tevens beschermen via repellents en wij kunnen anti-malariatabletten slikken. Helaas zijn vele bewoners van het Afrikaanse continent niet in staat om zich te beschermen, vaak omdat ze niet weten hoe en geen geld hebben om bijvoorbeeld muskietennetten aan te schaffen.

Met de humanitaire malariamissie wil The Drive Against Malaria (tdam.org) hier direct op reageren. Zij helpen door moeder en kind te voorzien van de nodige medicijnen. Zij helpen door ondersteuning van gekwalificeerde medische assistentie. Maar ook door de aanvoer van medische apparatuur en de opbouw van kleine ziekenhuisjes. En dat doen ze zonder rassendiscriminatie, politieke of religieuze discriminatie. Want elk kind heeft recht op respect, waar ook ter wereld.

De "Drive Against Malaria" is een uniek initiatief van de Engelsman David Robertson De World Health Organization heeft de "Drive Against Malaria" uitgeroepen tot een van de belangrijkste boegbeelden voor de "Roll Back Malaria Campaign". De "Drive Against Malaria" is een uniek initiatief van de Engelsman David Robertson. Hij reist rond de wereld met zijn speciaal uitgeruste LandRover en rijdt naar de gebieden die getroffen zijn door malaria. Hij is persoonlijk getuige van de noodsituaties en onderzoekt welke oplossingen toegepast kunnen worden. Omdat de "Drive Against Malaria" een zeer opzienbarende onderneming is, wordt de grootste wereldziekte, door zijn initiatief, bij de media mondiaal onder de aandacht gebracht.

Een belangrijk wapen in de strijd tegen malaria blijft voorlichting. Met Teaching About Malaria wil TWF in Afrika op scholen en onder ouders en de plaatselijke doktoren de kennis over malaria vergroten, waardoor zij beter op de hoogte zijn van preventie en de laatste ontwikkeling op medisch gebied. Ook proberen ze door middel van voorlichting kennis te kweken over de verschillende manieren waarop zij malaria kunnen herkennen. Dit omdat men, na een infectie, meteen behandeld moet worden. Malaria kan gemakkelijk verward worden met een andere tropische ziekte.

Tijdens onze negen maanden door Afrika kunnen wij onze ogen niet sluiten voor Malaria. Zoals reeds eerder vermeld is Malaria een van de meest levensbedreigende infectieziekten ter wereld. Ook bestaat er een reŽele kans dat Malaria ooit weer zal opduiken in Europa. Daarom vinden wij dat wij onze reis niet alleen in het teken mogen zetten van onze eigen ontdekking, maar ook iets willen bijdragen aan het gevecht tegen Malaria. Wij vinden dat bewoners die dagelijks te maken hebben met malaria met de dood als gevolg, betere overlevingskansen verdienen. Dit kan al door zo iets simpels als een muskietennet. Voor ons is dit een kleine uitgave, voor deze mensen betekent dit leven!

Wil TWF door kunnen gaan met het werk, dan is er geld nodig. Wij vragen jullie: bedrijven, geÔnteresseerden, vrienden en familie, om TWF te steunen in hun streven zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de aanschaf van nog meer muskietennetten.


Wil je weten hoe je TWF kunt steunen, kijk dan op de website:

www.driveagainstmalaria.org of www.whataboutus.nl/twf/